Awaria kamer internetowych
Awaria kamer internetowych

W wyniki kolizji drogowej została zniszczona centrala pośrednia operatora telekomunikacyjnego. Awaria ta skutkuje tylko i wyłącznie brakiem obrazu z kamer i nie ma wpływu na pracę służb drogowych odpowiedzialnych za utrzymanie zimowe.

Wymieniana jest cała centrala łącznie z fundamentem, obudową i urządzeniami telekomunikacyjnymi. Awarii uległy łącza podstawowe i łącza zapasowe, w związku z tym obraz z kamer internetowych jest chwilowo niedostępny.

Operator Telekomunikacja Polska S.A. zapewnił nas, że awaria zostanie usunięta jeszcze dziś to jest 27.11.2007r.

27-11-2007