Spotkania informacyjne dotyczące przebiegu obwodnicy Kołbieli w ciągu DK 50

W związku z opracowywaną dokumentacją -  Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy  Kołbieli  w ciągu drogi krajowej nr 50” - GDDKiA Oddział w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjne z udziałem władz samorządowych oraz mieszkańców gmin, przez które przebiegać będzie planowana trasa, w następujących terminach:Gmina Mińsk Mazowiecki:

27.09.2017r.  godzina: 17:00

Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamieniu

ul. Kołbielska 36
05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Gmina Kołbiel:

28.09.2017r. godzina 16:00

Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej 5