Otwarcie drogi krajowej nr 17 na odcinku Tomaszów Lubelski - Hrebenne
Otwarcie drogi krajowej nr 17 na odcinku Tomaszów Lubelski - Hrebenne

5s.JPGOd poniedziałku (8 października) kierowcy mogą pojechać nowo wyremontowanym ponad 12 - kilometrowym odcinkiem drogi krajowej Nr 17 od Tomaszowa Lubelskiego do m.Hrebenne. Wykonawcą robót było konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. / Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty – Łódź S.A. Wykonawca wykonał zadanie za kwotę 21,3 mln złotych w terminie od marca 2006 r. do września 2007 r. Projekt dofinansowany był ze środków UE w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport.


Cel remontu:
- wzmocnienia konstrukcji i podniesienie nośności nawierzchni do 115kN/oś
- poprawa cech eksploatacyjnych nawierzchni (równość, szorstkość)
- remont skrzyżowań, chodników, zatok autobusowych, zjazdów
- poprawa systemu odwodnienia i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Z inicjatywy samorządu lokalnego i mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego, przy znaczącym wsparciu Wojewody Lubelskiego Pana Wojciecha Żukowskiego dodatkowo wykonano w ramach kontraktu chodnik długości 470 m, poprawiając w znaczący sposób bezpieczeństwo ruchu pieszych w newralgicznym miejscu przy granicy miasta Tomaszów Lubelski.

Remont drogi krajowej nr 17 odc. Tomaszów Lubelski - Hrebenne o dł. 12.130 km jest częścią projektu „Budowa obwodnicy m. Hrebenne długości 2.006 km w ciągu drogi krajowej Nr 17 wraz z remontem drogi krajowej Nr 17 na odcinku Tomaszów Lubelski – Hrebenne o długości 12.130 km”. Źródła finansowania zadania pochodzą z Budżetu Państwa (25% kosztów kwalifikowanych) i Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (75% kosztów kwalifikowanych). Łączna kwota realizacji całego projektu wynosi 75 631 971,00 PLN


09-10-2007