Przestają obowiązywać tzw. ograniczenia wakacyjne
Przestają obowiązywać tzw. ograniczenia wakacyjne.

!.jpgGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. 147, poz. 1040 z 2007 r.) z dniem 3 września przestają obowiązywać weekendowe ograniczenia w ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 t.

03-09-2007