Wizyta gości z Czech w Centrum Zarządzania Ruchem


Przedstawiciele Czeskiego Ministerstwa Transportu w towarzystwie reprezentantów Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa gościli w podstrykowskim Sosnowcu w Centrum Zarządzania Ruchem. Szczególną uwagę skoncentrowano na systemie monitoringu na autostradzie A2 między Koninem i Strykowem. Goście zadawali wiele pytań dotyczących funkcjonowania systemu, jego użyteczności możliwości, jakie daje do zarządzania sytuacją na drodze, zarówno w normalnych warunkach, jak i w przypadku sytuacji losowych (wypadków, awarii, itp.) . Zarówno przedstawiciel polskiego resortu infrastruktury, jak i reprezentantka jego czeskiego odpowiednika byli zgodni, co do faktu, że systemem monitoringu powinny być objęte wszystkie drogi najwyższych kategorii. Daje on bowiem trudne do przecenienia możliwości kontroli sytuacji i szybkiego reagowania w sytuacjach losowych. Jak zaznaczyli goście, wkrótce należy spodziewać się polskiej rewizyty u naszych południowych sąsiadów i wymiany doświadczeń.