Droga Krajowa nr 17 - przebudowa skrzyżowania w Żyrzynie
DK-17.jpg a-14 roboty drogowe.png
Rozpoczęły się prace związane z przebudową skrzyżowania na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Żyrzyn.


Planowana inwestycja dotyczy budowy skrzyżowania w postaci ronda dróg: krajowej nr 17, wojewódzkiej nr 824 i powiatowej 1516L. Celem przebudowy jest usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa w związku ze wzrostem natężenia ruchu. Zostanie ograniczone negatywne oddziaływanie ruchu pojazdów na otaczające środowisko.

Charakterystyka techniczna powstającego obiektu:
- średnica zewnętrzna ronda – 45.0 m
- szerokość jezdni na rondzie – 6.00 m
- szerokość pierścienia – 1,50 m.
- rodzaj nawierzchni – bitumiczna

Rondo obsadzone zostanie niskimi, płożącymi krzewami liściastymi i iglastymi. Po obwodzie ronda zaprojektowano krzewy śliwy karłowej. Młode, czerwonobrązowe pędy i szarozielone liście przebarwią się jesienią na czerwono.
Termin zakończenia prac: 15 grudnia 2007.

Na czas prowadzonych robót w miejscu przebudowy pojawią się utrudnienia.

Prosimy kierowców o szczególną ostrożność