Budowa węzła Szczecin Dąbie (Tczewska) wraz z przebudową autostrady A6


I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość: 2,84 km istnieje

- obecny etap: istniejące

- lata realizacji: 2011 – 2014

 

etap zrealizowany:

decyzja lokalizacyjna (Kijewo - Rzęśnica): 22.09.2004

decyzja środowiskowa (Kijewo - Rzęśnica):: 27.07.2007

pozwolenia na budowę (Kijewo - Rzęśnica): 22.11.2010

decyzja środowiskowa na węzeł Szczecin Dąbie (Tczewska): 26.10.2011

przebudowa odcinka szlakowego od km 90+265 do km 92+500: 22.09.2011 (rozpoczęcie robót) - 21.12.2012 (oddanie do użytkowania)

budowa węzła Szczecin Dąbie (Tczewska): 01.07.2013 (rozpoczęcie robót) - 17.06.2014 (oddanie do użytkowania)

przebudowa odcinka szlakowego od km 89+652,20 do km 90+221,20: 06.11.2013 (rozpoczęcie robót) - 12.06.2014 (oddanie do użytkowania)

 

II. Opis inwestycji:

 

Autostrada A6 łączy sieć drogową północno – zachodniej Polski z Niemcami. Trasa stanowi południową obwodnicę Szczecina, jest przedłużeniem niemieckiej autostrady A11. Droga została wybudowana w latach 30 XX wieku. Od lat 90 XX wieku realizowano przebudowę kolejnych fragmentów. Po zeralizowaniu w latach 2005-2007 przebudowy odcinka Klucz- Kijewo do przebudowy pozostał jeszcze odcinek od węzła A6 węzła Szczecin Kijewo do węzła Rzęśnica. Podjęto decyzję o budowie nowego węzła drogowego na tym odcinku (na przecięciu autostrady z ulicą Tczewską), w ramach zrealizowanych robót przebudowano również nawierzchnię autostrady na odcinku o długości 2,8 km w rejonie węzła.

 

1. Przebieg drogi

Odcinek rozpoczyna się za zakresem prac planowanych do realziacji w ramach rozbudowy węzła Szczecin Kijewo, a kończy za mostem na rzece Chełszcząca.

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna "A" – autostrada,

- prędkość projektowa Vp -100 km/h,

- szerokości jezdni 2 x 7,00 m (po dwa pasy ruchu),

- szerokość pasa awaryjnego postoju 2 x 2,50 m,

- szerokość poboczy ziemnych 2 x 1,25 m,

- szerokość pasa dzielącego 5,00 m (łącznie z opaskami wewnętrznymi),

- szerokość korony 26,50 m.

 

3. zakres inwestycji

Zakres prac planowanych na tym odcinku obejmował:

  • wymianę zniszczonych płyt betonowych na nową, równą nawierzchnię bitumiczną z pasem awaryjnym
  • budowę nowego wezła drogowego Szczecin Dabie (Tczewska)
  • przebudowę mostu na rzece Chełszcząca
  • wygrodzenie drogi od otaczającego terenu

 

4. obiekty inżynierskie

Wiadukty na węźle Szczecin Dąbie

Most na rzecze Chełszcząca

 

 

5. węzły:

Szczecin Dąbie

 

 

 

V. Bezpieczeństwo

Zaprojektowano następujące rozwiązania zabezpieczające ruch na autostradzie:

Bariery ochronne stalowe, przejazdy awaryjne przez pas rozdziału, ogrodzenie drogi.

 

Mapa odcinka

GDDKiA

 

 

Zdjęcia z realizacji inwestycji (kwiecień 2012):

GDDKiA GDDKiA 

GDDKiA GDDKiA 

GDDKiA GDDKiA 

 

 

Zdjęcia z sierpnia 2012

_DSC0632th.jpg _DSC0643th.jpg 

 

_DSC0604th.jpg  _DSC0626th.jpg 

 

_DSC0628th.jpg  _DSC0648th.jpg 

_DSC0632th.jpg  _DSC0643th.jpg 

 

_DSC0604th.jpg  _DSC0626th.jpg 

 

Zdjęcia z listopada 2012 (po zakończeniu zasadniczych prac)

GDDKiA  GDDKiA 

GDDKiA  GDDKiA 

GDDKiA  GDDKiA 

GDDKiA  GDDKiA 

 

Budowa węzła Tczewska listopad 2013.

GDDKiA GDDKiA 

 

GDDKiA GDDKiA 

 

GDDKiA GDDKiA 

 

 

Budowa węzła Tczewska i przebudowa odcinka od węzła do mostu na Chełszczącej - kwiecień 2014:

GDDKiA GDDKiA 

 

GDDKiA GDDKiA 

 

GDDKiA GDDKiA