Usunięto awarię kame ...
Usunięto awarię kamer internetowych.

W dniu dzisiejszym tj. 28 listopada br. praca kamer internetowych została wznowiona. Obecnie system kamer internetowych jest na etapie przebudowywania dla użytkowników zewnętrznych w celu zwiększenia wydajności dlatego dostęp do obrazu z kamer może być utrudniony. Użytkownicy wewnętrzni (służby drogowe, policja) mają pełny podgląd na sytuację na drogach.

30-11-2007