Zapraszamy na Konsultacje Społeczne dotyczące rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski-Kalisz-Konin.


GDDKiA informuje, że 11 września br. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski-Kalisz-Konin. Aktualnie  trwają  prace projektowe dla  w/w odcinka.

 

Inwestycja będzie polegać na  rozbudowie istniejącego odcinka drogi krajowej oraz dostosowaniu jej do parametrów drogi krajowej klasy GP o przekroju dwujezdniowym wraz z zapewnieniem obejścia miejscowości według potrzeb. Przedmiotem konsultacji będą opracowane w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym warianty przebiegu rozbudowywanej drogi krajowej nr 25. Na spotkaniach zostaną przedstawione proponowane warianty przebiegu trasy. Każdy będzie miał możliwość zgłoszenia ewentualnych uwag i wniosków. Zostaną też rozdane ankiety, w których mieszkańcy wskażą preferowany przez nich wariant.

 

Miejsce spotkania:

Urząd Miejski w Kaliszu

Główny Rynek 20

Sala Recepcyjna

godz. 10:00

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.