8 chętnych do budowy kolejnego odcinka S17
Otwarte zostały oferty dla zadania „Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Zakręt” (z węzłem) – węzeł „Lubelska” (bez węzła) o długości około 2,5 km” .

Najniższą cenę, 196,8 mln zł, zaoferowało  Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o. o. natomiast  najwyższą cenę, 312,6 mln zł, ma oferta złożona przez konsorcjum:  Astaldi S.p.A. , Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o.

 

Wszyscy wykonawcy zaoferowali okres gwarancji jakości 10 lat.

Termin realizacji wynosi 34 miesiące od podpisania umowy. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe tj. od 15 grudnia do 15 marca, natomiast w trakcie robót budowalnych nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca.

 

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu ograniczonego, dwustopniowego. W pierwszym etapie zostało złożonych 20 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Pozytywną weryfikację przeszło 19 wykonawców i ci otrzymali zaproszenia do składania ofert. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:

- cena;

- okres gwarancji.

 

Termin podpisania umowy zaplanowany został na październik 2017 r., przy braku odwołań konkurentów biorących udział w przetargu.

 

O inwestycji

Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł Zakręt - węzeł Lubelska (bez węzła) stanowić będzie element Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie województwa mazowieckiego i przebiega przez powiat miński, na terenie gminy Sulejówek, Wiązowna oraz na terenie dzielnicy Warszawa-Wesoła.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie 2,5 km odcinek drogi ekspresowej, węzeł Zakręt, kładki dla pieszych, chodniki i ścieżki rowerowe, odwodnienie trasy, urządzenia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

 Parametry techniczne:

- droga klasy S

- długość: 2,5 km

- 2 jezdnie po 3 pasy ruchu

- szerokość pasa ruchu - 3,5m

- pas awaryjny - 2,5m

- dostępność poprzez węzeł Zakręt.