Otwarcie do ruchu odcinka DK 45 (Zimnice Małe - Dąbrówka)


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu informuje, że:

 

w sobotę, 30 października 2010 r., został oddany do ruchu odcinek drogi krajowej nr 45 pomiędzy Zimnicami Małymi (skrzyżowanie przy taśmociągu z drogami wojewódzkimi 415 i 429) a węzłem autostradowym „Dąbrówka”.

 

Aby pojechać z Opola w kierunku Raciborza należy teraz w Prószkowie skręcić w lewo w drogę wojewódzką 429, dojechać nią do skrzyżowania koło taśmociągu i skręcić w prawo na DK 45.

Jednocześnie należy dodać, że ruch został wprawdzie przywrócony, ale podróżujący odcinkiem Zimnice – Dąbrówka muszą się nadal liczyć z drobnymi utrudnieniami, ponieważ przebudowa drogi nadal trwa, ale prace odbywać się będą „pod ruchem”.

    


DSC_0148.JPG

  


DSC_0147.JPG

  

Na pozostałym fragmencie DK 45 objętym przebudową, a więc na odcinku od Boguszyc do Zimnic Małych nadal trwają roboty i droga jest zamknięta. Najwcześniej ruch będzie tam przywrócony za około miesiąc.

  


DSC_0135.JPG

  


DSC_0130.JPG

 

Całkowite zakończenie przebudowy DK 45 od Boguszyc do węzła „Dąbrówka” planowane jest na połowę grudnia.

 

 

 

Michał Wandrasz,

rzecznik GDDKiA Oddział w Opolu