Zniknie kolejny czarny punkt na opolskich drogach krajowych


Od najbliższej środy, 25 sierpnia 2010 roku, w związku z przebudową poprawiającą bezpieczeństwo zamknięta zostaje dla ruchu droga krajowa nr 45 na odcinku od Boguszyc do Zimnic Małych. Objazd poprowadzony zostanie drogami wojewódzkimi nr 429 i 414 przez Prószków. Będzie to związane z pierwszym etapem przebudowy DK 45 na odcinku od Boguszyc, aż do węzła autostradowego „Dąbrówka” (6,6 km). Organizacja ruchu po zamknięciu drugiego odcinka – od Zimnic Małych aż do węzła „Dąbrówka” nie jest jeszcze ostatecznie zatwierdzona i przebieg objazdu podany będzie w późniejszym terminie, na kilka dni przed zamknięciem tego odcinka DK 45.

 

Rozpoczęcie przebudowy jest możliwe dzięki dodatkowym pieniądzom na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie, jakie uzyskał opolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Koszt rozbudowy, to blisko 29 milionów złotych.

 

 

Poniżej wyszczególniono zakres prac, jakie będą przeprowadzone w ramach tej rozbudowy:

- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni,

- poszerzenie nawierzchni jezdni poza terenem zabudowy (2 pasy ruchu szerokości 3,5 m + obustronne opaski bitumiczne szerokości 0,7 m oraz 2,0 m pobocza ziemne),

- w Boguszycach i Źlinicach jezdnia o szerokości 2 x 3,5 m,

- budowa chodników i ścieżek pieszo-rowerowych wraz z wygrodzeniami od ruchu samochodowego w Źlinicach i Boguszycach,

- budowa dróg serwisowych wzdłuż drogi krajowej – stanowiących m.in. dojazd do pól przyległych do drogi krajowej,

- korekta niebezpiecznych zakrętów stanowiących czarny punkt (tuż za Źlinicami jadąc w kierunku Krapkowic) ,

- budowa 4 zatok autobusowych,

- budowa ekranów akustycznych na długości ok. 2 km,

- budowa wysp spowalniających na wlotach do miejscowości Boguszyce i Źlinice,

- przebudowa skrzyżowań z budową pasów lewoskrętu,

- budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi w Boguszycach i Źlinicach,

- budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych:

- Dąbrówka Górna – skrzyżowanie z ul. Prószkowską – wzbudzana,

- Boguszyce – przejście dla pieszych przy szkole – wzbudzana,

- budowa oświetlenia drogowego:

         - Dąbrówka Górna – skrzyżowanie z ul. Prószkowską,

         - Zimnice Wielkie – skrzyżowanie z ul. Prószkowską,

         - Źlinice i Boguszyce – na całym odcinku przejścia przez miejscowości,

 

Oprócz powyższych elementów przebudowie ulegną również sieci uzbrojenia terenu w tym m.in. sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, wodociągowe, gazowe.

Na podstawie wcześniejszych uzgodnień z Zarządem Dróg Wojewódzkich projekt i rozbudowę skrzyżowania „pod taśmociągiem” (DK 45 i DW 429) wykonuje ZDW.

objazd 45B.JPG