Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (środowiskowa) dla obwodnicy północnej miasta Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40.


 

 

W dniu 18 marca 2010 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy północnej miasta Kędzierzyn-Koźla w ciągu drogi krajowej Nr 40 Granica Państwa - Głuchołazy - Prudnik - Kędzierzyn Koźle - Ujazd – Pyskowice według wariantu 2.

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy północnej miasta Kędzierzyna-Koźla oraz Ujazdu w ciągu drogi krajowej nr 40 na odcinku od łuku poziomego w km 70+050 istniejącego dwujezdniowego odcinka obwodnicy Kędzierzyna-Koźla (Al. Armii Krajowej) do granicy z województwem śląskim za miejscowością Ujazd w km 85+788. Inwestycja nie obejmuje budowy przewidzianego łącznika pomiędzy projektowaną obwodnica a istniejąca drogą krajową (łącznik do Blachowni), który zostanie wykonany własnym staraniem Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla.

Planowana obwodnica będzie drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), o liczbie pasów ruchu 1/2+1 (przekrój drogowy jednojezdniowy, dwupasowy z dodatkowymi pasami do wyprzedzania) na odcinku od początku obwodnicy do planowanego łącznika z istniejącą drogą krajową nr 40 a dalej do końca opracowania droga będzie drogą jednojezdniową dwupasową 1/2. Długość planowanej obwodnicy to ok. 14,1 km.

 

GDDKiA Oddział Opole jest w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kolejne etapy dokumentacji tj. koncepcję programową, projekt budowlany i wykonawczy. Efektem tych prac projektowych będzie uzyskanie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.).

 

 

Załączniki:

 

Rys-1-3-orientacja-W2.jpg

 

Decyzja środowiskowa - DK 40 obw. pół K-K.jpg 

 

 

 

Opole, 10.06.2010 r.