Pojedziemy pierwszym fragmentem nowej jezdni drogi ekspresowej S7 na odcinku Chęciny - Jędrzejów
Pierwszym fragmentem nowowybudowanej jezdni drogi ekspresowej S7 na odcinku Chęciny - Jędrzejów pojadą kierowcy w przyszłym tygodniu. Przełożenie ruchu na ponad 3-kilometrowy fragment nowej wschodniej jezdni przyszłej drogi ekspresowej między miejscowościami Podlesie i Podchojny planowane jest w dniu 8 sierpnia 2017 (wtorek). Ruch odbywał się będzie jedną jezdnią w obu kierunkach po warstwie wiążącej nawierzchni, a wykonawca inwestycji przystąpi do przebudowy istniejącej drogi nr 7 na tym odcinku.

W związku z kolejnymi etapami budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Chęciny – Jędrzejów w najbliższych dniach wprowadzone zostaną następujące zmiany organizacji ruchu:

 

  1. W piątek 04.08.2017 r zmianie ulegnie lokalizacja wyjazdu z budowy na drogę krajową w miejscowości Brzegi. Obecny wyjazd za przystankiem w km 580+670 zostanie zlikwidowany w związku z koniecznością wykonania robót ziemnych, ruch budowy odbywać się będzie po wykonanym w km 580+540 wyjeździe spod obiektu mostowego na wysokości skrzyżowania w Brzegach.

     

  2. W dniu 07.08 2017 zmieniony zostanie sposób przejazdu przez budowane rondo na drodze wojewódzkiej nr 762 w kierunku na Małogoszcz.  Ruch odbywać się będzie po wykonanym fragmencie nawierzchni bitumicznej, podczas gdy roboty przeniesione zostaną na pas obecnie używany. Bez zmian pozostaje sterowanie przejazdu sygnalizacją świetlną.
  3. W dniu 08.08.2017 w związku z planowaną rozbiórką starodroża  i wykonaniem robót pod jezdnię prawą drogi ekspresowej zmianami objęty będzie odcinek drogi krajowej nr 7 od km 577+950 w rejonie Podlesia (około kilometr za Mnichowem w kierunku na Kraków) do km 581+010 tj. tuż przy skrzyżowaniu w miejscowości Podchojny. Na tym odcinku ruch z drogi krajowej nr 7 zostanie przeniesiony wykonanymi najazdami na równoległy odcinek drogi S7. Przeniesione zostaną również przystanki autobusowe obecnie znajdujące się w ciągu drogi krajowej, przy czym lokalizacja przystanku Ignacówka w kierunku Kielc nieznacznie ulegnie przesunięciu z uwagi na konieczność wykonania ekranów dźwiękochłonnych.

 

Prosimy użytkowników dróg o ostrożną jazdę i zwracanie szczególnej uwagi na nowe oznakowanie.