Podpisano umowę na wykonanie projektu obwodnicy Nysy


2 lipca 2010 roku podpisana została umowa pomiędzy opolskim Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad a Biurem Projektów WBP z Zabrza na wykonanie dokumentacji obwodnicy Nysy.

W przetargu na wykonanie koncepcji programowej oraz projektu budowlanego i wykonawczego budowy obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41 wystartowało łącznie 25 oferentów. Po wnikliwej i szczegółowej analizie wszystkich ofert oraz dodatkowych wyjaśnieniach oferentów komisja przetargowa dokonała wyboru oferty. Rozstrzygnięcie to zostało jednak oprotestowane przez dwóch oferentów - Biuro Projektowe Lafrentz z Poznania oraz Biuro Projektowe DHV z Warszawy. Werdykt Krajowej Izby Odwoławczej był jednak korzystny dla GDDKiA i umowa z firmą WBP z Zabrza mogła zostać podpisana.

 


nysa_umowa.JPG

 

 

Na zdjęciu: Jerzy Roczek, zastępca dyrektora opolskiego Oddziału GDDKiA prezentuje podpisaną umowę.

 

 

Opole, 02.07.2010