ZESPÓŁ KRUSZYW


 

GDDKiA

 

Zespół Kruszyw wykonuje badania właściwości fizyko-mechanicznych materiałów skalnych przeznaczonych do produkcji betonów, mieszanek mineralno-asfaltowych oraz GDDKiAmieszanek na warstwy mrozoochronne i podbudowy kruszywowe. W ramach zimowego utrzymania sieci dróg krajowych Zespół wykonuje również badania soli drogowej.

 

 

 

 

 

Informacje dotyczące aktualnego zakresu badań oferowanych przez Zespół Kruszyw dostępne są w linku poniżej:

 

 

W przypadku dostarczenia próbek, Klient zobowiązany jest wraz ze zleceniem załączyć wypełniony protokół pobrania dostępny poniżej: