Zmiana organizacji ruchu na drodze krajowej nr 11.

Od 7 sierpnia br. na drodze krajowej nr 11 od końca obwodnicy Jarocina do Witaszyc oraz od Piekarzewa do Kowalewa będzie prowadzony remont drogi krajowej nr 11 polegający m.in. na wymianie nawierzchni, regulacji poboczy, naprawie chodnika oraz odtworzeniu oznakowania poziomego i pionowego. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A Kalisz z siedzibą w Kaliszu. Zakończenie prac na obydwóch odcinkach planowane jest na koniec września br. Łączny koszt w/w zadań to ponad  4 400 000,00 zł. brutto.

 W związku z w/w pracami na wskazanych odcinkach wystąpią utrudnienia w ruchu, które będą polegały na wprowadzeniu ruchu wahadłowego, na czas frezowania oraz układania nawierzchni, ograniczeniu prędkości do 60 km/h, zakazie wyprzedzania  oraz  zawężeniu czasowo jezdni  do jednego pasa ruchu.  Kierowców prosimy o cierpliwość oraz zachowanie ostrożności.

 

Jednocześnie przypominamy, że informacji dotyczących sytuacji na drogach zarządzanych przez GDDKiA udzielają całodobowo dyżurni Punktów Informacji Drogowej-  w przypadku wielkopolski  informacji udziela Punkt Informacji Drogowej (PID) w Poznaniu, tel.: 61 8 646 353  - lub pod ogólnopolskim numerem  19 111 (w przypadku niektórych sieci komórkowych, konieczne jest poprzedzenie numeru 19 111 cyfrą 0).