ZESPÓŁ DIAGNOSTYKI NAWIERZCHNI


GDDKiA

 

Zespół Diagnostyki Nawierzchni w ramach badań przeprowadza kontrole stanu istniejącej sieci dróg krajowych i autostrad na obszarze województwa mazowieckiego. Sprawdzane są cechy eksploatacyjne nawierzchni drogowej, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników dróg takich jak np. własciwości przeciwposlizgowe, nośność nawierzchni, badanie równości podłużnej i poprzecznej, badanie oznakowania poziomego pod kątem widzialności w dzień i w nocy oarz szorstkości. Pomiary GDDKiAwykonywane są przy zastosowaniu najnowocześniejszego sprzętu i metod pomiarowych.

 

 

 

 

Informacje dotyczące aktualnego zakresu badań oferowanych przez Zespół Diagnostyki Nawierzchni dostępne są w linku poniżej: