ZESPÓŁ BETONU I MATERIAŁÓW WIĄŻĄCYCH


GDDKiA

 

Zespół Betonu i Materiałów Wiążących zajmuje się pobieraniem i badaniem betonu konstrukcyjnego, nawierzchniowego i niekonstrukcyjnego. Badania betonu obejmują parametry fizyko-mechaniczne w zależności od rodzaju i przeznaczenia betonu.

 

W ramach badań polowych Zespół przeprowadza badania w zakresie:

 

-   kontroli mieszanek betonowych bezpośrednio na budowie,

-  oceny jakości betonu w obiektach inżynierskich i nawierzchniach drogowych za pomocą metod 
    niszczących i nieniszczących,

-   oceny przyczepności do podłoża materiałów i powłok izolacyjnych.GDDKiA

 

 

 

Dodatkowo Zespół wykonywanuje również badania betonowych elementów prefabrykowanych oraz spoiw hydraulicznych. Prowadzone są także badania sprawdzające poprawność zaprojektowanych receptur betonowych przed ich stosowaniem na zadaniach inwestycyjnych prowadzonych przez GDDKiA Oddział w Warszawie.

 

Informacje dotyczące aktualnego zakresu badań oferowanych przez Zespół Betonu i Materiałów Wiążących dostępnę są w linku poniżej: