UTRUDNIENIA W RUCHU NA TRASIE OPOLE - CZĘSTOCHOWA


Opole, 23.09.2010 r.

 

Od poniedziałku, 27 września 2010 roku, na odcinku drogi krajowej nr 46 pomiędzy Dębską Kuźnią a Schodnią (około 4 km) kierowcy napotkają na czasowe utrudnienia w ruchu, które potrwają około trzech tygodni. W tym czasie przeprowadzana tam będzie wycinka drzew w ramach prac przygotowawczych przed rozbudową drogi.

W godzinach od 8.00 do 14.00 co kilkadziesiąt minut zamykany będzie całkowicie ruch w obu kierunkach. Za każdym razem potrwa to maksymalnie 15 minut. Potem ruch będzie wznawiany, aż do momentu całkowitego rozładowania powstałego korka.

Prace będą prowadzone na odcinkach po około 300 metrów dziennie. Robót tych nie można przeprowadzić nie wstrzymując całkowicie ruchu ponieważ istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że ścinane drzewa będą upadały na jezdnię.

 

Przebudowa drogi krajowej 46 pomiędzy Dębską Kuźnią a Schodnią rozpocznie się jeszcze w tym roku. Szczegółowe informacje na temat samej przebudowy znajdują się poniżej.

 

 

Przebudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Dębska Kuźnia – Schodnia (wraz z miejscowościami)

 

Dębska Kuźnia:

- budowa chodnika lewostronnego szer. 2,0 m na całej dł. miejscowości

 

Dębska Kuźnia – Schodnia:

- poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni - szer. 2x3,50 m + 2x2,0 m (pobocze utwardzone),

- przebudowa skrzyżowania DK46 z drogą gminną  do Nowej Schodniej – doprowadzenie skrzyżowania do kąta prostego, budowa pasa prawoskrętu i lewoskrętu,

- przebudowa zatok autobusowych,

- budowa wyspy spowalniającej na wlocie do m. Dębska Kuźnia z kierunku Częstochowy,

- budowa pasa lewoskrętu na skrzyżowaniu z ul. Leśną,

- budowa wysp azylu i przejść dla pieszych,

- budowa chodników ,

- budowa drogi zbiorczej,

- budowa oświetlenia ulicznego,

- przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu,

- budowa kanalizacji deszczowej.

 

 

Schodnia:

- wymiana istniejącej konstrukcji jezdni,

- przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową nr 1706O i drogą gminną (ul. Powstańców Śląskich) na typ rondo,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- budowa chodników i ścieżki rowerowej,

- budowa oświetlenia ulicznego,

- przebudowa istniejących obiektów mostowych,

- budowa barier energochłonnych,

- remont istniejących rowów drogowych,

- przebudowa istniejącego uzbrojenia (sieci telekomunikacyjne, energetyczne i ciepłownicze),

- wycinka kolidujących z inwestycją drzew,

- rozbiórka wiaduktu kolejowego.

 

Kilometraż przebudowy przedmiotowych odcinków drogi:

od km 110+867 do km 117+131,64 – bez chodnika w Dębskiej Kuźni

długość 6,26 km

+ chodnik w Dębskiej Kuźni 1,56 km

 

Przetarg na wykonanie tych prac zostanie ogłoszony jeszcze we wrześniu.

Czas realizacji inwestycji XI/2010 – XI/2011