Komunikat w sprawie zmiany trasy objazdu


 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu informuje, że w związku ze niezadowalającym stanem technicznym nawierzchni i poboczy drogi wojewódzkiej Nr 463 na odcinku Krasiejów - Zawadzkie, planuje od poniedziałku, 26 października 2009 r., wprowadzić ograniczenia w ruchu na tej drodze oraz objazd dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie powyżej 15 ton (puste ciężarówki również będą musiały skorzystać z takiego objazdu). Do kontrolowania pojazdów nie będzie konieczna waga - wystarczą dowody rejestracyjne z zapisem o dopuszczalnej masie całkowitej.

W ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 zostaną ustawione znaki zakazujące poruszanie się samochodom ciężarowym o dopuszczalnej masie powyżej 15ton (znaki B-5 z napisem "15t"). Znaki te zostaną ustawione w Ozimku bezpośrednio za skrzyżowaniem z drogą powiatową do Przywór oraz zaraz za rondem w Zawadzkiem (skrzyżowanie z DW 901 i DW 426) w stronę Ozimka.

Objazd dla samochodów cięż. o DMC powyżej 15t zostanie poprowadzony:

- do Częstochowy - od obwodnicy północnej Opola drogą krajową Nr 94 do Strzelec Opolskich, następnie drogą wojewódzką Nr 426 do Zawadzkiego (rondo) i dalej drogą Nr 901 do Dobrodzienia,

- do Opola - od ronda na obwodnicy Dobrodzienia drogą wojewódzką nr 901 do ronda w Zawadzkiego, następnie DW 426 do Strzelec Opolskich i DK 94 do Opola.

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 15t (samochody osobowe, dostawcze, autobusy i małe ciężarówki) będą mogły nadal jeździć istniejącym objazdem.

PKS-y i inni przewoźnicy również będą mogli jeździć starym objazdem.

 

W przypadku niewykonania oznakowania objazdu do dnia 26.10.2009 przez wykonawcę robót (spółka DROMET z Czestochowy), termin wprowadzenia objazdu może zostać przesunięty o kilka dni, jednak zostanie on na pewno wprowadzony w przyszłym tygodniu.

  

 

Opole, 23.10.2009