Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (środowiskowa) dla obwodnicy miasta Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41 - etap III.


 

 

W dniu 19 maja 2010 r. została wydana przez Burmistrza Prudnika decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy miasta Prudnik w ciągu drogi krajowej Nr 41 Nysa - Prudnik - Trzebina - Gr. Państwa według wariantu II.

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Prudnik będąca etapem III uzupełniającym oddany w 2003 r. etap I obejścia miasta Prudnika w ciągu drogi krajowej Nr 41 o długość odcinka 3,14 km i etap II będący obejściem m. Lubrza w ciągu drogi krajowej nr 40 o długości 3,48 km. Planowana obwodnica będzie drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) z jedną jezdnia o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku 1/2 o dł. 2,93 km; obejmuje odcinek od km 0+987 istniejącej drogi krajowej nr 40 natomiast koniec odcinka w km 29+465 istniejącej drogi krajowej nr 41.

 

W chwili obecnej tut. Oddział zatrzymał prace projektowe dla przedmiotowego zadania, uzyskując decyzję środowiskową, gdyż nie posiada zapewnionego finansowania z powodu nie wpisania przedmiotowej obwodnicy do Programu budowy dróg na lata 2008-2012.   

 

 

1.ORIENTACJA.pdf

 

Decyzja środowiskowa - DK 41 obw. Prudnik.jpg

 

 

Opole, 10.06.2010 r.