"Otwarte drzwi"
Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach informuje, że w dniu 31 lipca 2017 r. w siedzibie Oddziału w Kielcach przy ul. Paderewskiego 43/45 w sali nr 340 (trzecie piętro) odbędą się kolejne spotkania z Podwykonawcami Robót w ramach tak zwanych „Otwartych Drzwi” według załączonego poniżej harmonogramu:

  • godz. 9.00 „Budowa Drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego”,
  • godz. 10.30 „Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 na odcinku Chęciny - Jędrzejów”,
  • godz. 12.00 „Budowa drogi krajowej S7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku: koniec obwodnicy Radomia - granica woj. Mazowieckiego”,
  • godz. 13.30 „Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej”.

 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty i osoby.