Droga od Grodźca do Myśliny będzie bezpieczniejsza.


W miniony poniedziałek (14 czerwca) w opolskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnięty został w poniedziałek przetarg na wykonanie prac poprawiających bezpieczeństwo na drodze krajowej nr 46 od Grodźca do Myśliny. Przetarg wygrała firma „Dromet” z Częstochowy proponując cenę 15,184 miliona złotych.

Przebudowa odcinka DK 46 o długości 4,65 km rozpocząć się powinna pod koniec czerwca lub na początku lipca i potrwać ma do grudnia. Dla uniknięcia długiego objazdu prace będą prowadzone „pod ruchem”.

 

Zakres prac:

- poszerzenie nawierzchni jezdni (2 pasy ruchu szerokości 3,5 + obustronne pobocza utwardzone o szerokości 2,0 m oraz pobocza ulepszone o szerokości od 0,75 m do 1,10 m),

- budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Turza wydzielonego od jezdni pasem zieleni

- budowa 4 zatok autobusowych (po 2 w Turzy i Dąbrowicy),

- budowa wyspy spowalniającej na wylocie z Grodźca (jadąc od Opola),

- przebudowa skrzyżowań, w tym skrzyżowania DK 46 z drogami powiatowymi na kierunek Chobie i Mnichus obejmująca m.in. budowę pasów lewoskrętu,

- budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi,

- przebudowa mostu nad rzeką Myślina.

 

W ramach przebudowy tego odcinka drogi krajowej nr 46 zostanie ona wyposażona w nowoczesny preselekcyjny system ważenia pojazdów. Służy on do eliminowania z ruchu przeciążonych ciężarówek. Proceder ten jest w Polsce nadal nagminny, a ma on fatalny wpływ na nawierzchnie dróg.

System preselekcji polega na zamontowaniu w asfalcie czujników ważących przejeżdżające pojazdy. Gdy waga wykryje przeciążenie, pojazd jest automatycznie fotografowany, a informacja o nim trafia do funkcjonariusza Inspekcji Transportu Drogowego, który kilkaset metrów dalej zatrzymuje pojazd i dokonuje właściwego ważenia. Miejscem, gdzie będzie się odbywało to ważenie jest parking pod Grodźcem, a czujniki będą zamontowane za Ozimkiem (dla jadących od Opola) i przed Grodźcem (dla jadących od strony Częstochowy)