Pierwszy etap budowy obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S-11 jest już na półmetku.


    Obecnie zakończone zostały prace przy wzmocnieniach podłoża oraz wykopach natomiast roboty przy budowie nasypów zaawansowane są w 60 %. Na obiektach inżynierskich wykonano wszystkie podpory obiektów mostowych oraz wszystkie konstrukcje oporowe, zaawansowanie ustrojów nośnych wynosi 50 %.

    Prace budowlane wykonywane w ramach budowy obwodnicy Kępna - odcinek I, realizowane są zgodnie z założonym i zatwierdzonym harmonogramem. Zamawiający na bieżąco nadzoruje przebieg budowy oraz dokonuje kontroli jakości wbudowywanych materiałów. Monitorowany jest również poziom zatrudnienia oraz finansowanie firm podwykonawczych.
   W chwili obecnej trwa postępowanie przetargowe „Budowa obwodnicy Kępna – odcinek II”.
Przewidywany termin wyboru wykonawcy w systemie „P&Z” – III kwartał br. Na zaprojektowanie oraz zbudowanie II odcinka obwodnicy przewiduje się 34 m-ce.