Most w Gołaszynie otwarty
W poniedziałek 28 września WINB w Gorzowie Wlkp. wydał decyzję pozwolenia na użytkowanie mostu w Gołaszynie w ciągu drogi krajowej nr 3. W godzinach popołudniowych zniknęły utrudnienia i podróżni mogli przejechać po wyremontowanym obiekcie.

Przebudowa mostu przez rz. Biała Woda była konieczna ze względu na jego stan techniczny. Remont trwał prawie 12 m-cy, a jego koszt to blisko 2,1 mln zł.
Zakres prac:
- rozbiórkę konstrukcji jezdni na moście i zasypki łuku,
- demontaż konstrukcji żelbetowej łuku i murków nadłuczy,
- robiórkę elementów podpór,
- wykonanie na czas róbót zasadniczych mostu objazdowego wraz z dojazdami,
- wykonanie pali wierconych pod przyczółki nowej konstrukcji,
- wykonanie żelbetowych ław fundamentowych i korpusów przyczółków,
- montaż żelbetowych belek nośnych,
- wykonanie żelbetowej płyty pomostowej i płyt przejściowych na dojzadach,
- wykonanie izolacji poziomej,
- montaż elementów krawężników i barieroporęczy,
- wykoanie warstw nawierzchni jezdni wraz z korektą dojazdów do obiektu,
- wykonanie prac związanych z korektą koryta rezki i i umocnieniem brzegów,
- wykoanie prac związanych z zabezpieczeniem i estetyką stożków i skarp,
- rozbiórka mostu objazdowego i przyrócenie terenu do stanu pierwotnego.
Prace zasadnicze polegające na przebudowie mostu stałego zostały zakończone. Wykonawcy pozostało jeszcze rozebranie mostu objazdowego i uporządkowanie terenu.
Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTAR sp. z o.o.
z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim.


28.09.2009