Na realizowanej przez opolski Oddział GDDKiA budowie obwodnicy Kłodzka zakończyła się operacja nasuwania segmentów na najdłuższym realizowanym obiekcie mostowym.


Jest nim estakada o długości prawie kilometra, która biegnie nad drogą gminną, linią kolejową , drogą powiatową oraz rzeką Nysa Kłodzka i jej terenami zalewowymi. Nasuwanie 39 segmentów trwało od września 2016 r. Ostatni segment nasunięto 12.06.2017 r. Powstał obiekt o długości 910 m i szerokości 12,10 m. Teraz na obiekcie pozostało wykonanie izolacji, robót wykończeniowych i nawierzchniowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.