Spotkania z Podwykonawcami


Mając na względzie konieczność zabezpieczenia interesów wszystkich stron realizujących kontrakty na rzecz GDDKiA Dyrektor Oddziału w Poznaniu zawiadamia o rozpoczęciu cyklicznych spotkań z Podwykonawcami w biurze przy ul. Gajowej 6.

 

Pierwsze spotkanie w ramach „Otwartych Drzwi” odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 r. w godzinach od 15:00 do 17:00.

 

Kolejne spotkania będą miały miejsce zawsze w ostatni poniedziałek miesiąca.

 

GDDKiA O/Poznań