Remont Autostrady A2 - organizacja ruchu.


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu informuje, że trwają prace remontowe na autostradzie A2 na odcinku od km 282+300 do km 291+750 o długości 9,45km  (odcinek w obrębie Węzła Koło) polegające na wymianie warstwy ścieralnej (wierzchniej nawierzchni). Prace są prowadzone przy zamknięciu jednej nitki autostrady, dlatego też ruch odbywa się dwukierunkowo przy zwężeniu  do jednego pasa w każdym kierunku.

Przewidywany termin zakończenia prac  20.07.2017r.

W chwili obecnej  trwają prace na odcinku  w rejonie Węzła Koło który uległ zamknięciu w zakresie zjazdu  od strony Warszawy  oraz wjazdu na autostradę w stronę  Poznania.  Objazd do m. Koło poprzez Węzeł Dąbie  przez Uniejów i Turek lub węzeł Konin Wschód drogą nr 92. Kolejnym etapem będzie zamknięcie węzła Koło z kierunku Poznania co wiązać się będzie z analogicznymi utrudnieniami w przeciwnym kierunku (brak zjazdu do m. Koło oraz brak wyjazdu na kierunku Warszawa) – przewidywany termin zmiany organizacji ruchu 20.06.2017r.

Wykonawca robót:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.
Kobylarnia 8 ;  86-061 Brzoza