Opinia prof. Waldemara Mioduszewskiego
Wpływ obwodnicy miasta Augustowa na stosunki wodne w Dolinie rzeki Rospudy

Wpływ obwodnicy miasta Augustowa na stosunki wodne w dolinie rzeki Rospudy.pdf