Oddanie do ruchu drogi ekspresowej S5 na odcinku od węzła „Mieleszyn” do węzła „Gniezno Południe”, dł. 18,5 km


W dniu 04.05.2017r., czyli 2 miesiące przed ostatecznym terminem zakończenia inwestycji, nastąpiło uroczyste przekazanie do ruchu kolejnego odcinka drogi ekspresowej S5 od węzła „Mieleszyn” do węzła „Gniezno Południe”.

 

GDDKiA

 

Wśród gości biorących udział w uroczystości nie zabrakło p. Jerzego Szmita – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, p. Zbigniewa Hoffmanna – Wojewody Wielkopolskiego, p. Krzysztofa Kondraciuka – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, parlamentarzystów oraz samorządowców.

 

Już od dnia dzisiejszego wyjeżdżając z Poznania dojedziemy trasą ekspresową nie tylko do węzła „Gniezno Południe”, lecz aż za Gniezno, gdzie na węźle „Mieleszyn” zjedziemy na obecna drogę krajową nr 5. Ta zaś jest w trakcie przebudowy do parametrów drogi ekspresowej. W drugiej połowie 2019 r. planowane jest oddanie dalszych odcinków S5 aż do połączenia z autostradą A1 w okolicach Grudziądza.

 

W roku 2012 połączono autostradę A2 z Gnieznem 35-cio kilometrowym odcinkiem S5, a obecnie oddany 18,5 kilometrowy odcinek pozwoli na całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta Gniezna. Inwestycja realizowana przez poznański oddział GDDKiA kończy się na granicy województwa kujawsko - pomorskiego. Dalszy etap realizuje obecnie bydgoski oddział GDDKiA.

 

Droga ekspresowa S5 na odcinku Żnin - Gniezno przyczyni się w docelowym układzie drogowym do zapewnienia sprawnego połączenia autostrady A1 Gdańsk – Katowice z autostradą A2 Poznań-Warszawa i za jej pośrednictwem z drogami ekspresowymi S11 oraz S5 do Wrocławia.

Dwujezdniowa ekspresowa droga uwolni historyczne miasto Gniezno od ruchu ciężkiego, a kierowcom podróżującym tranzytem umożliwi szybką i bezpieczną podróż. Nowa, ponad 18 km trasa ekspresowa jest doskonale skomunikowana z innymi, kluczowymi dla miasta drogami poprzez węzły Mieleszyn, Gniezno Północ i Kłecko. Komunikację lokalną zapewniają nowe drogi dojazdowe, a bezpieczeństwo ruchu bezkolizyjne rozwiązania komunikacyjne z zastosowaniem 19 obiektów inżynierskich: 4 mostów w ciągu drogi S5, 5 wiaduktów w ciągu S5, 9 wiaduktów nad S5, 1 przejścia dla zwierząt. Wybudowane zostały dwa miejsca obsługi podróżnych, powstały urządzenia związane z ochroną środowiska, a także urządzenia zapewniające bezpieczeństwo ruchu drogowego, oświetlenie i sprawne odwodnienie jezdni.

Przeprowadzono badania archeologiczne na 15 stanowiskach archeologicznych o łącznej powierzchni ok. 9 ha. Badania objęły obszar o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego i stanowiły uzupełnienie wiedzy o przeszłości Polski.

 

Przypomnijmy:

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 3 grudnia 2014r.

Wykonawca – konsorcjum firm Budimex S.A. (Lider) oraz Ferrovial Agroman S.A. (Partner) – miał 22 miesiące na ukończenie robót (nie wliczając okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca).

Planowana data ukończenia robót to 3 lipca 2017r.

Wartość robót budowlanych to ponad 500 mln zł z czego część stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Nadzór inwestorski nad całością robót prowadzi firma Lafrentz – Polska Sp. z o.o.