Utrudnienia na mazowieckich odcinkach dk 8

W związku z budową drogi ekspresowej S8 na jej mazowieckich odcinkach od Wyszkowa aż do granicy województw - mazowieckiego i podlaskiego, w najbliższych dniach (sobota; poniedziałek - środa) wystąpią kolejne utrudnienia w ruchu.W sobotę, 8 kwietnia, na blisko 13 kilometrach pomiędzy Wyszkowem a budowanym węzłem Poręba, przez cały dzień prowadzone będą konieczne remonty cząstkowe nawierzchni starej dk nr 8, po której obecnie odbywa się ruch. Kierowcy mogą spodziewać się ręcznego sterowania ruchem, co może powodować powstawanie lokalnych zatorów, a co za tym idzie – także przestojów w podróży.

 

Podobna sytuacja wystąpi pomiędzy 10 a 12 kwietnia (poniedziałek – środa) na 16-kilometrowym odcinku od węzła Poręba do Ostrowi Mazowieckiej. Tu również – ale od godziny 13 do 19 - prowadzone będą remonty cząstkowe i przywracanie oznakowania poziomego.

 

Z kolei w dniu 11 kwietnia rano, pomiędzy godz. 5.30 a 6.30 można spodziewać się także utrudnień na starej dk 8 w rejonie miejscowości Prosienica (odcinek Ostrów Mazowiecka – gr. województwa) . Przyczyną jest montaż konstrukcji stalowej ustroju nośnego wiaduktu, co ze względu na bezpieczeństwo uczestników ruchu będzie powodować kilkuminutowe wstrzymywanie ruchu.

 

Przypominamy także, informacje o aktualnej sytuacji na drogach krajowych będących w zarządzie GDDKiA, dostępne są dla kierowców całodobowo pod ogólnopolskim numerem informacji drogowej - 19 111 oraz na stronie www.archiwum.gddkia.gov.pl, w „Serwisie dla kierowców".