Sieć dróg krajowych Oddziału GDDKiA we Wrocławiu
Długość dróg krajowych z podziałem na Rejony Oddziału GDDKiA we Wrocławiu

REJON
Oddziału GDDKiA
we Wrocławiu

Razem drogi
o nawierzchni
twardej

 
 

Głogów

1 jezd.

123,846

153,051

 

2 jezd.

25,912

 

łącznice

3,425

 

Kłodzko

1 jezd.

137,180

137,768

 

2 jezd.

0,588

 

łącznice

0,000

 

Legnica

1 jezd.

157,349

224,878

 

2 jezd.

61,051

 

łącznice

6,346

 

Lubań

1 jezd.

217,988

307,444

 

2 jezd.

76,828

 

łącznice

12,628

 

Oleśnica

1 jezd.

199,485

285,246

 

2 jezd.

74,699

 

łącznice

11,062

 

Wałbrzych

1 jezd.

141,612

144,443

 

2 jezd.

2,831

 

łącznice

0,000

 

Wołów

1 jezd.

159,864

163,363

 

2 jezd.

2,207

 

łącznice

1,292

 

Wrocław

1 jezd.

171,653

304,502

 

2 jezd.

103,336

 

łącznice

29,513

 

Oddział

1 jezd.

1308,977

1720,695

 

2 jezd.

347,452

 

łącznice

64,266

 

ogółem

1720,695