Zadania rozpoczęte w 2009 i zakończone w 2010 oraz zadania do realizacji w 2010
Roboty drogowe na długości około 34 km przeprowadzi w tym roku białostocki oddział GDDKiA. Są to zarówno budowy nowych odcinków (np. obwodnicy Wasilkowa), jak i przebudowy oraz remonty istniejących dróg. Wydanych na ten cel zostanie ponad 125 mln. zł. Oto wykaz realizowanych zadańZadania, które zakończyły się (bądź zakończą) w roku 2010: 


A) DK 8


przejście przez Skindzierz na długości 1,67 km. Termin zakończenia prac - 30 listopada 2010. Koszt - 6,4 mln. zł.


- Nowinka - remont nawierzchni i poprawa bezpieczeństwa na długości 1,4 km. Termin zakończenia prac - 30 listopada 2010. Wartość  robót  budowlanych - 4,8 mln. zł


B) DK 16


ul. Mazurska w Augustowie. Przebudowa drogi na długości 0,55 km. Zadanie zakończone. Wartość prac - 1 mln. zł.


C) DK 19


obwodnica Wasilkowa. Budowa nowej drogi od węzła Święta Woda - do węzła Sochonie o długości 5,1 km. Planowane zakończenie inwestycji – 30 listopada 2010. Wartość – 119 mln zł (z tego rok 2010 – ok. 64 mln. zł)


przejście przez miejscowości Bielsk Podlaski, przebudowa drogi na długości 1,45 km z przebudową skrzyżowania z ul. Kleeberga; umowa 12.02.2009 - 31.08.2010, zadanie zakończone; wartość - 10,16 mln. zł. ( z tego rok 2010 - ok. 1 mln. zł)


przejście przez miejscowość Zabłudów, przebudowa drogi na długości 1,32 km; umowa 26.03.2009 - 30.10.2010, zadanie zakonczone; wartość - 7,38 mln. zł. (z tego rok 2010 – 0,9 mln. zł)


- odcinek Dziadkowice – Wierceń, remont drogi (nawierzchni) na długości 2 km. Termin – 30.11.2010. Wartość – 1,72 mln zł.


ulice Grodzieńska i Białostocka w Sokółce, remont drogi (nawierzchni) na łącznej długości 1,5 km. Wartość 1 mln. zł


D) DK 58


- odcinek od granicy województwa warmińsko-mazurskiego do Szczuczyna, przebudowa drogi na długości 5,5 km; umowa 14.07.2009 - 30.10.2010;
wartość - 12,3 mln. zł.


E) DK 63


- przejście przez Podgórze. Remont drogi na długości 1 km. Termin zakończenia – 30 listopada 2010. Wartość – 3,1 mln. zł.


F) DK 65


- przejście przez miejscowość Waliły Stacja, przebudowa drogi na długości 3,27 km; umowa: październik 2009 - koniec 2010; wartość robót budowlanych - 23,1 mln. zł.


- odcinek Koszarówka – Ruda, remont drogi (nawierzchni) i poprawa bezpieczeństwa na długości  2 km. Termin zakończenia – 30.11.2010. Wartość 1,96 mln. zł.


- odcinek Knyszyn – Białystok, rejon Dobrzyniewa -  remont drogi (nawierzchni) i poprawa bezpieczeństwa na długości 3,3 km. Wartość – 1,37 mln. zł


G) DK 66


- przejście przez Brańsk na długości 3,75 km; umowa: 26.03.2009 - 30.10.2010; wartość - 28,1 mln. zł.