Znamy już oferty cenowe na remont drogi krajowej w. m. Sobótka.


Wczoraj  minął termin składania ofert cenowych  na remont drogi krajowej nr 11 w. m. Sobótka w powiecie ostrowskim.  Zamawiający na realizację tego zadania przeznaczył  kwotę  969 582,00  zł brutto.

Do GDDKiA wpłynęły 2 oferty. Pierwszą ofertę cenową złożyło Konsorcjum:  SIDROG Sp. z o.o., Zakład Budowlany Henryk Mocny oferowana cena to  854642,20 zł  brutto, okres gwarancji to 84 miesiące. Drugą ofertę cenową złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A , które zaoferowało wykonanie powyższego zadania za cenę  831 136,53 zł  brutto, udzielając gwarancji na 60 miesięcy.

Teraz oferty będą weryfikowane pod kątem merytorycznym oraz formalno-prawnym.  Suma punktów przyznanych danej ofercie w kryterium będzie stanowiła o wyborze Wykonawcy. Ten z Wykonawców, którego oferta uzyska największą ilość punktów zostanie wybrany do realizacji zamówienia.

Wybrany wykonawca będzie miał  28 dni od dnia podpisania umowy na zrealizowanie tego zadania.

 

 

Wykaz złożonych ofert.