Zielone swiatło dla drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Skarżyska Kamiennej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad może rozpocząć drugi etap postępowania przetargowego na realizację odcinka drogi ekspresowej S7 na odcinku od granicy województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego do Skarżyska-Kamiennej. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit podpisał dokument w tej sprawie w Obwodzie Drogowym GDDKiA w Skarżysku Kamiennej.Odcinek granica województwa – Skarżysko-Kamienna o długości 7,6 km skomunikuje blisko 50-kilometrowy istniejący fragment ekspresowej drogi S7 od Skarżyska poprzez Kielce do Chęcin z budowanym aktualnie odcinkiem trasy S7 Radom – granica województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego.

 

Droga nr 7 ma ogromne znaczenie dla kraju, trasa komunikuje południową granicę Polski z portem w Gdyni, dlatego zmierzamy do tego, aby była ona trasą ekspresową na całej długości – powiedział wiceminister Jerzy Szmit przed podpisaniem dokumentu pozwalającego na zaproszenie przez GDDKiA wykonawców biorących udział w przetargu na odcinek S7 granica województwa – Skarżysko-Kamienna do złożenia ofert cenowych.

 

Wiceminister Jerzy Szmit podpisał również dokument pozwalający na rozpoczęcie budowy chodników na odcinku Lubienia – Rudnik drogi krajowej nr 9 w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. – Oprócz dużych inwestycji realizujemy mniejsze zadania, bardzo ważne dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - powiedział.

 

Dzięki budowie drogi S7 od Skarżyska do granicy województwa trasa ta na terenie regionu świętokrzyskiego będzie ekspresowa na całej długości – mówił Krzysztof Strzelczyk, dyrektor kieleckiego Oddziału GDDKiA. W ramach inwestycji powstaną 2 węzły drogowe, mosty, wiadukty i przejścia dla zwierząt. Budowa powinna rozpocząć się jeszcze w tym roku.