Budowa drogi ekspresowej S16 na odcinku Borki Wielkie - Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu dk 59

I. Podstawowe informacje o inwestycji

Długość – S16- 13,1 km; DK59- 3 km

Stan zaawansowania:

  • 6 maja 2015 r. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • 5 sierpnia 2016 r. ogłoszenie przetargu na wykonanie koncepcji programowej
  • 27 stycznia 2017 r. podpisano umowę na wykonanie koncepcji programowej
  • 19 września 2018 r. ogłoszono przetarg na projekt i budowę
  • 10 maja 2019 r. przetarg został unieważniony
  • 21 sierpnia 2019 r. ogłoszono ponowny przetarg na projekt i budowę
  • 28 maja 2020 r. podpisano umowę na realizację
  • 22 grudnia 2020 r. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID


II. Opis inwestycji

1. Przebieg drogi:

Borki Wielkie- Sorkwity- Nowe Bagienice- Bagienice- Marcinkowo- Mrągowo.

2. Podstawowe parametry techniczne:

S16

- Klasa techniczna – S
- Przekrój poprzeczny - 2x2
- Prędkość projektowa - Vp=100km/h                                                                                          

- Prędkość miarodajna Vm= 110km/h
- Szerokość jezdni – 2 x 7,00m
- Szerokość pasa ruchu –3,50 m
- Opaski bitumiczne- 2x0,5m
- Szerokość pobocza gruntowego – min. 1,5m
- Obciążenie docelowe konstrukcji jezdni – 115 kN/oś

DK59

- Klasa techniczna - GP
- Przekrój poprzeczny – 1x2
- Prędkość projektowa - Vp=70km/h
- Szerokość jezdni – 7,00m
- Szerokość pasa ruchu –3,50 m
- Opaski bitumiczne zewnętrzne- 2x0,5m
- Szerokość pobocza gruntowego – min. 1,5m
- Obciążenie docelowe konstrukcji jezdni – 115 kN/oś

3. Lokalizacja węzłów drogowych: 

Dostęp do drogi będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe:

- Węzeł Sorkwity (gmina Sorkwity).                                                                                           

- Węzeł Bagienice (gmina Mrągowo).