Oferty cenowe na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 12w m. Lasocice.


Dziś minął termin składania ofert cenowych  na poprawę  bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 12 w województwie wielkopolskim w m. Lasocice. Wykonawca ma  zaprojektować i przebudować skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4772P wraz z budową lewoskrętów. Zamawiający na realizację tego zadania przeznaczył  kwotę  1 145 490,00  zł brutto.

Do GDDKiA wpłynęły 4  oferty. Najniższą  ofertę złożyła firma Budimex S.A., która zaoferowała  wykonanie powyższego zadania za cenę ponad  1 200 000 zł  brutto. Najwyższą złożyło Konsorcjum: Infrakom Kościan Sp. z o.o  Sp. Komandytowa , Infrakom Sp. z o.o. za cenę ponad  3 200 000,00 zł  brutto

 

Poza weryfikacją ofert pod kątem merytorycznym oraz formalno-prawnym, rozważymy możliwość pozyskania dodatkowych środków na realizację tego zadania, ponieważ wartość złożonych ofert znacznie przewyższa budżet jakim dysponujemy.

 

 Wykaz złożonych ofert