Plan postępowań o udzielenie zamówień - GDDKiA Oddział w Zielonej Górze


GDDKiA 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 (16.02.2017 r.)

 

 

GDDKiA 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 – aktualizacja 1 (08.03.2017 r.) 

 

 

GDDKiA 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 – aktualizacja 2 (04.05.2017 r.) 

 

 

GDDKiA 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 – aktualizacja 3 (26.06.2017 r.) 

 

 

GDDKiA 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 – aktualizacja 4 (07.09.2017 r.) 

 

 

GDDKiA 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 – aktualizacja 5 (27.11.2017 r.)