Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: "Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 14 w m. Dobra".