Budowa drogi ekspresowej S7 „po małopolsku”.
Nie za długie, ale jakże ważne dla płynności ruchu odcinki drogi ekspresowej S7 powstają w Małopolsce. Krakowianie coraz częściej i liczniej spacerują wzdłuż wałów przeciwpowodziowych w pobliżu budowanego mostu na Wiśle, przyglądając się postępowi prac na odcinku S7 węzeł Rybitwy – węzeł Igołomska, a kierowcy w licznym towarzystwie i spowolnionym tempie podróżujący pod Tatry spoglądają na budowę odcinka S7 Lubień – Rabka Zdrój. W 2016 roku wszystkie prace przebiegały na tych inwestycjach zgodnie z planami i nie zostały przerwane 15 grudnia, kiedy rozpoczął się okres zimowy, czyli roboty mogły być przez wykonawców przerwane.Wszystkie roboty ziemne, włącznie z nasypem drogi ekspresowej S7, nazywanej także Trasą Nowohucką, wykonano w 95 %. Na 74 % trasy położona jest warstwa wiążąca nawierzchni, na 13% warstwa ścieralna nawierzchni. Skończona jest przebudowa torów tramwajowych na ul. Igołomskiej. Wiadukt w ciągu ul. Nad Drwinią jest ukończony. Pozostałe 11 obiektów ( mosty i wiadukty ) są w trakcie realizacji, a wykonane prace są na poziomie od 50% do 93%. Największy i najbardziej okazały obiekt inżynierski czyli most na Wiśle wykonano w 81,5 %. Są to dwa równoległe obiekty o długości 706m i 695,5m, o ustroju nośnym sprężonym, z podwieszeniem w formie want i zespoloną środkową częścią przęsła podwieszonego. Będzie najdłuższym mostem w Krakowie i w Małopolsce. Pylony dwusłupowe w kształcie litery „A” mają wysokość 61,9 m. Estakady prowadzące na obiekty były betonowane na rusztowaniach stacjonarnych, natomiast konstrukcje stalowe przęseł nurtowych o długości 200m zostały zmontowane na estakadach i nasunięte podłużnie oraz opuszczone do odpowiednich wysokości. Następnie zamontowano wanty ( liny ), łącznie 64 sztuki dla dwóch nitek i równolegle betonowano segmenty żelbetowej płyty pomostu. Pod mostem przepływać mogą jednostki pływające nie wyższe niż 12,8 m. W obrębie pylonów trwa budowa umocnienia prawego brzegu Wisły w celu ochrony fundamentów. Rozpoczyna się malowanie podpór i ustrojów nośnych. Wykonywana jest instalacja elektryczna na obiekcie i kapy chodnikowe. Wykonawcą inwestycji jest firma Strabag.

Droga S7 od węzła Rybitwy do węzła Igołomska ma długość 4,5 km i stanowi część wschodniej obwodnicy Krakowa. Z autostrady A4 węzłem Bieżanów, zgodnie z Generalnym Pomiarem Ruchu wykonanym w 2015 r., przejeżdża do węzła Rybitwy ponad 21 tys. pojazdów/dobę i cały ten ruch kumuluje się na ul. Śliwiaka, tworząc spiętrzenia i zatory, szczególnie w porannych i popołudniowych godzinach szczytu. Po ukończeniu w lipcu 2017 r. tego odcinka S7 część ruchu przeniesie się na nowy odcinek drogi. W pewnym stopniu odciąży on też południową obwodnicę miasta i ul. Nowohucką, na których ruch jest bardzo duży.

Południowa obwodnica Krakowa A4, zgodnie z Generalnym Pomiarem Ruchu wykonanym w 2015 r. jest już bardzo obciążona. Średni dobowy ruch waha się od ok. 39 tys. do 64 tys. pojazdów na dobę. W stosunku do poprzednich pomiarów wykonywanych w 2010 r. czyli w okresie 5 lat ruch ten wzrósł prawie dwukrotnie.

Natomiast po drugiej stronie Krakowa trwa budowa S7 od Lubnia do Rabki Zdroju. Rozpoczęła się w 2016 r. Umowa na budowę S7 Skomielna – Rabka Zdrój i dk 47 Rabka Zdrój – Chabówka została podpisana 31 marca 2016 r. z włoską firmą Salini, która na realizację drogi ma 22 miesiące od daty zawarcia umowy. W takim samym czasie ma powstać odcinek Lubień – Naprawa. Umowa z polsko-ukraińskim konsorcjum przedsiębiorstw: IDS-BUD S.A z Warszawy i Korporacją ALTIS-HOLDING z Kijowa podpisana została 29 czerwca 2016 r. W czas budowy dla tych dwóch odcinków nie są wliczone okresy zimowe, od 15 grudnia do 15 marca. W przypadku odcinka tunelowego Naprawa –Skomielna okresy zimowe są wliczane do czasu realizacji inwestycji. Na ten odcinek umowa została podpisana także 29 czerwca 2016 r, a firma Astaldi z Rzymu ma go wykonać w ciągu 54 miesięcy od daty podpisania umowy.

Pod koniec grudnia 2016 r. prace nadal trwają na wszystkich 3 odcinkach drogi ekspresowej S7 od Lubnia do Rabki Zdroju.

Na odcinku I Lubień – Naprawa realizowane są roboty ziemne: wykopy, kruszenie skał oraz profilowanie skarpy. Kontynuowane jest odhumusowanie trasy głównej i roboty strzałowe. Na MOP (miejscu obsługi podróżnych ) Lubień wykonywany jest nasyp a na MOP Krzeczów prowadzone są prace ziemne przy wykopie i profilowaniu skarpy. Trwa przebudowa sieci wodociągowej i elektrycznej, kolidującymi z inwestycją.


Na odcinku II Naprawa – Skomielna prace koncentrują się przy północnym portalu tunelu : wykopy w gruntach skalistych, kruszenie materiału skalistego, zabezpieczenie skarpy tymczasowej gwoździami i siatkami, budowa kanalizacji deszczowej. Ponadto wymieniane są słupy linii energetycznej napowietrznej na odcinku od Jordanowa do Naprawy.

Na odcinku III Skomielna – Rabka Zdrój trwają prace przy budowie najdłuższej estakady ( dł. 992 m) nad doliną w Skomielnej Białej. Są to roboty palowe i zbrojeniowe na podporach . Na estakadzie ( 425 m długości ) nad potokiem Stachorówka, drogą krajową nr 28 i dwoma łącznicami węzła Skomielna oraz na łącznicach węzła Skomielna trwają roboty palowe na podporach. Na estakadzie w Rabce Zdroju ( o długości 407 metrów ) betonowane są przyczółki, na moście w Skawie prowadzone są roboty zbrojarskie, ciesielskie i betonowe. W ramach robót drogowych kontynuowano wykopy na węźle Skomielna oraz na odcinku drogi krajowej nr 7 w Rabce-Zdroju. Wykonywane są gwoździe gruntowe na skarpach w Skomielnej Białej, drogi technologiczne, zabezpieczane osuwiska, pompowana woda z podpór, budowane platformy robocze i grodzone wykopy.

Cały odcinek od Lubnia do Rabki to niecałe 17 km i chociaż średni dobowy ruch na tym odcinku drogi krajowej nr 7, nazywanej „ Zakopianka”, według Generalnego Pomiaru Ruchu wykonanego w 2015 r. wynosi 17 tys. pojazdów, to w okresach świątecznych, ferii, wakacji czy długich weekendów zwielokrotnia się. I niejednemu kierowcy zdarzyło się pokonywać ten odcinek przez godzinę czy dłużej. Dlatego tak bardzo oczekiwana jest szybka realizacja drogi ekspresowej S7 na Podhale.