Tymczasowa zmiana organizacji ruchu na S5 przy Korzeńsku

W związku z postępującymi pracami przy budowie drogi ekspresowej S5 informujemy, że od 21.12.2016r. zostaje wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Będzie ona polegała na przełożeniu ruchu na nową jezdnie, na długości ponad 5 km. Ruch będzie odbywał się dwukierunkowo na jezdni lewej drogi ekspresowej S5 na odcinku od Korzeńska do Węzła Żmigródek (km 108+758 – 114+350). Wyłączony z tymczasowej organizacji jest obiekt WS-05.

Zmiana organizacji będzie trwała do grudnia 2017roku.Droga ekspresowa S5 połączy Dolny Śląsk z północną częścią Polski, a autostradę A4 z autostradą A2. Ułatwi transport dalekobieżny i odciąży sieć dróg lokalnych. Pozwoli wyprowadzić ruch z terenów zabudowanych, co oznacza mniejszy hałas, mniej spalin i mniejsze zużycie dróg lokalnych przebiegających przez poszczególne miejscowości.

Dolnośląski odcinek S5 (Korzeńsko – Wrocław) liczy ponad 48 kilometrów. Budowę trasy podzielono na trzy mniejsze zadania.

Zad. I od Korzeńska (km ok. 108+758) do km 123+700 - długość 14,942 km, planowany termin zakończenia prac: IV kwartał 2017, odcinek buduje BUDIMEX S.A./ STRABAG

Zad. II od km ok. 123+700 do km ok. 137+500 - długość 13,800 km, planowany termin zakończenia prac: IV kwartał 2017, odcinek buduje DRAGADOS S.A.

Zad. III od km ok. 137+500 do węzła Widawa Wrocław (wraz z węzłem) - długość 19,292 km, planowany termin zakończenia prac: IV kwartał 2017, odcinek buduje ASTALDI S.p.A

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

W załączniku organizacja ruchu w obrębie miejscowości Borek i Garbce.