Obwodnica Bełchatowa otwarta
Nową trasę oddano cztery miesiące przed kontraktowym terminem.

Obwodnica Bełchatowa jest fragmentem drogi krajowej 74j (dawna DK 8) i omija miasto od północy. Jej zadaniem jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego (głównie ciężkiego) z centrum miasta i tym samym usprawnienie przejazdu na trasie Wrocław – Piotrków Trybunalski - Warszawa. Nowa trasa ma klasę GP (główna ruchu przyśpieszonego) i liczy sobie niecałe 11 kilometrów (od km 0+000 do km 10+915). Jest jednojezdniowa ale dysponuje trzema pasami ruchu w układzie naprzemiennym - dwa w jednym kierunku i jeden w przeciwnym. Szerokość jezdni wynosi 11 metrów, co ma ułatwić przede wszystkim wyprzedzanie samochodów ciężarowych. Nowa trasa spełnia najwyższe kryteria dotyczące obciążenia, co oznacza, że mogą poruszać się po nie pojazdy, których nacisk na oś wynosi 11,5 tony. W ramach przedsięwzięcia zbudowano cztery bezkolizyjne węzły drogowe: dwa umożliwiające wjazd ze starej trasy na obwodnicę od wschodu i zachodu i dwa zapewniające komunikację z drogami wojewódzkimi nr 484 i 485, a ponadto 9 wiaduktów i 1 most. Przebudowane zastały również odcinki dróg istniejących przecinających nową obwodnicę, zlikwidowano liczne kolizje z istniejącą infrastrukturą, a także wybudowano liczne urządzenia służące ochronie środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ocenia się, że przejazd nową obwodnicą skróci się o ok. 0,5 – 1 godziny wobec przejazdu przez centrum miasta. Oznacza to usprawnienie komunikacji drogowej w tej części regionu ale przede wszystkim znaczną poprawę warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Umowę na budowę obwodnicy Bełchatowa podpisano 31.12 2014 roku. Wykonawcą była firma Budimex S.A. która złożyła najkorzystniejszą ofertę na kwotę 145.651.197,27 złotych. Inwestycja była dofinansowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w wysokości do 85%wydatków kwalifikowanych. Nowa droga objęta została 10 letnią gwarancją.