Kolejne nocne utrudnienia na Ósemce

Nocami z 19 na 20 grudnia oraz z 20 na 21 grudnia tego roku dojdzie do wstrzymania ruchu drogowego na krajowej Ósemce, na odcinku Wyszków – węzeł „Poręba” (IA). Zarówno w nocy z poniedziałku na wtorek, jak i w nocy z wtorku na środę, ruch będzie wstrzymywany kilka razy, ale za każdym przerwa nie powinna przekroczyć 10 minut.Utrudnienia te wiążą się z montażem belek prefabrykowanych na budowanym wiadukcie WD 11 (rejon przecięcia drogi wojewódzkiej 694) oraz montażem siatek ochronnych i deskowania na wiadukcie WD 5 (pomiędzy Trzcianką, a stawami rybnymi).

 

Wszystkie prace zostaną przeprowadzone pomiędzy godz. 24 a 6. Ze względu na bezpieczeństwo podróżujących, osoby kierujące ruchem będą zatrzymywać pojazdy na czas prac ponad istniejącym ciągiem dk 8. Utrudnienia będą miały charakter cykliczny, na 5-10 minut za każdym razem.

 

Odcinek Wyszków – węzeł Poręba jest przebudowywany do standardu drogi ekspresowej od wiosny tego roku. Ma on długość 12,99 km., a realizuje go białostocki oddział GDDKiA – wykonawcą jest firma „SKANSKA”. W standardzie dwujezdniowej drogi ekspresowej o nawierzchni z betonu cementowego ma być gotowy z końcem III kw. 2018 roku. Wartość kontraktu budowlanego – 334,7 mln. zł.