Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi nr 7 (wschodnia obwodnica Jędrzejowa) i drogi nr 78
Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w obrębie rozbudowywanej wschodniej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 7 na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 78 planowane jest w dniu 15 grudnia 2016 (czwartek) w godzinach popołudniowych.

Zmiana organizacji ruchu wprowadzona zostanie w związku z budową drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego w obrębie rozbudowywanego węzła Jedrzejów Wschód (węzeł Piaski). Wykonawca planuje przełożenie ruchu z istniejącej zachodniej jezdni obwodnicy Jędrzejowa na wybudowaną w ramach nowej inwestycji jezdnię wschodnią na odcinku o długości ponad 2 km między skrzyżowaniem  z drogą krajową nr 78, prowadzącą w kierunku Chmielnika, a Łączynem. Zamknięta zostanie także istniejąca łącznica węzła Piaski między obwodnicą Jędrzejowa (droga nr 7) a ulicą Pińczowską (droga nr 78) znajdująca się po zachodniej stronie obwodnicy. Ruch skierowany zostanie na nowowybudowaną łącznicę znajdującą się po wschodniej stronie obwodnicy Jędrzejowa, a komunikującą drogę nr 7 z drogą nr 78 do Chmielnika i z ulicą Pińczowską do Jędrzejowa.

 

Kierowców prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na nowe oznakowanie. Termin wprowadzenia organizacji ruchu może ulec zmianie.