Utrudnienie na S79 węzeł Marynarska

W związku z awarią systemu odwodnienia powstało ograniczenie w ruchu w obrębie węzła Marynarska w ciągu drogi S79.Obecnie dostępna jest łącznica wjazdowa od ul. Cybernetyki w kierunku ul. Marynarskiej oraz łącznica z ul. Sasanki (Żwirki i Wigury) na S79 w kierunku Lotniska. Trwają prace polegające na wypompowaniu wody w celu udrożnienia drogi w kierunku Centrum. Powodem utrudnień mogą być prace prowadzone w ciągu ul. Marynarskiej. Dokładne ustalenie przyczyny powstania utrudnienia możliwe będzie po ukończeniu prac związanych z wypompowaniem wody.