Budowa drogi ekspresowej S7 - zmiana organizacji ruchu w okolicach Chęcin
W związku z budową drogi ekspresowej S7 na odcinku Chęciny – Jędrzejów w dniu 6 grudnia 2016 (wtorek) około południa wykonawca robót planuje wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w obrębie istniejącej drogi krajowej nr 7 między węzłem Kielce Południe, a miejscowością Podzamcze.

W związku ze zmianą organizacji ruchu zamknięty zostanie fragment istniejącej drogi nr 7 o długości około 1 km, na którym znajduje się skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 763 (tymczasowe rondo). Ruch z zamkniętego odcinka przełożony zostanie na nowowybudowaną drogę dojazdową biegnącą równolegle do drogi nr 7 po jej zachodniej stronie. Przeniesione zostanie również tymczasowe rondo na skrzyżowanie nowej drogi dojazdowej, (która przejmie ruch z drogi nr 7) z drogą wojewódzką nr 763 i z ulicą Radkowską prowadzącą w kierunku Chęcin.  Ponownie możliwy będzie wjazd z ronda w ulicę Radkowską.

 

Zmiana organizacji ruchu pozwoli na kontynuację prac przy budowie ciągu głównego drogi ekspresowej S7.