Poznaliśmy chętnych do zaprojektowania obwodnicy Łochowa

Pięciu Wykonawców złożyło oferty na opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej nr 62.Najniższą cenę tj. 1 796 722,50 zł zaoferowało Konsorcjum firm: COMPLEX PROJEKT Sp. z o.o. Katowice , EKKOM Sp. z o.o. Kraków, Biuro Konsultingowo – Doradcze „EUROEKSPERT” Jacek Seweryński Chorzów, Partner: SWECO Engineering Sp. z o.o.  Kraków,  natomiast  najwyższą cenę tj.  3 431 700,00  zł ma oferta złożona  przez „CONSEKO – SAFEGE” S.A. Kraków.

 

Zadaniem projektanta będzie analiza wielokryterialna wariantów przebiegu przyszłej obwodnicy Łochowa oraz przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej. Termin wykonania dokumentacji został określony na 29 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu ograniczonego, dwustopniowego. W pierwszym etapie zostało złożonych 6 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wszystkie przeszły pozytywną weryfikację i tym samym wszyscy Wykonawcy otrzymali zaproszenia do składania ofert.  Złożone Oferty będą  badane i oceniane przy zastosowaniu  następujących kryteriów :

1. Cena.

2. Okres Gwarancji.

3. Ilość spotkań ze społeczeństwem

4. Ilość wizji lokalnych

 

Termin podpisania umowy szacowany jest na przełomie 2016/2017 , przy braku odwołań konkurentów biorących udział w przetargu.

 

O inwestycji:

Obwodnica Łochowa o długości ok. 8,2 km zaprojektowana zostanie w ciągu DK 62 na parametrach drogi klasy GP (ruchu głównego przyspieszonego). Zlokalizowana zostanie po południowej stronie miasta Łochów. Przekrój będzie miała zamienny – jedna jezdnia z 3 pasami ruchu (2+1) lub jedna jezdnia z 2 pasami ruchu.