Jest umowa na dofinansowanie KSZR z CEF

Komisja Europejska przekazała polskim beneficjentom podpisane umowy o dofinansowanie 16 inwestycji transportowych. Wśród nich umowa na wsparcie w wysokości 123 mln euro dla Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I.- Podpisanie umów ze strony UE oznacza, że te środki są już pewne - podkreślił wiceminister rozwoju Witold Słowik.

 

Dofinansowane inwestycje będą lub są już realizowane przez pięć podmiotów - PKP PLK, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP) oraz spółkę CARGOTOR. Większość z nich zostanie zakończona w 2020 roku. Łączne dofinansowanie UE dla wszystkich 16 projektów to prawie 1,9 mld euro (ponad 8 mld zł).

 

Przedmiotem projektu „Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - etap I” jest budowa i wdrożenie jednolitego, zintegrowanego inteligentnego systemu teleinformatycznego, umożliwiającego uruchomienie usług ITS o największym znaczeniu dla kierowców oraz GDDKiA. System umożliwi dynamiczne zarządzanie ruchem i zapewnieni szybki, bezpieczny oraz płynny transport drogowy na najważniejszych korytarzach transportowych sieci bazowej o znaczeniu europejskim na terenie Polski zarządzanych przez GDDKiA. Łączna długość sieci drogowej objętej Projektem wynosi ok. 1 100 km, co stanowi ok. 28% długości sieci bazowej TEN-T na obszarze Polski.

 

Projekt zakłada wdrożenie zidentyfikowanych przez GDDKiA jako priorytetowych dla uczestników ruchu i zarządzania ruchem usług ITS. Poprzez:

  • zaprojektowanie,
  • rozmieszczenie,
  • instalację,
  • wdrożenie
  • uruchomienie infrastruktury informatycznej, teleinformatycznej, komunikacyjnej i telematycznej oraz oprogramowania w pasie drogowym (m.in. znaki zmiennej treści, znaki pryzmowe, konwencjonalne znaki drogowe, liczniki ruchu, kamery, stacje pogodowe) oraz w dedykowanych centrach zarządzania ruchem (serwery, macierze danych, sprzęt komputerowy, ściany wizyjne, itd.).

Jako najważniejsze usługi ITS wdrażane w ramach Projektu należy wymienić: informacje o warunkach ruchu i czasach podróży, informacja o sieci drogowej, informacja o zdarzeniach, informacja pogodowa, obszarowe i korytarzowe zarządzanie ruchem, dynamiczne wyznaczanie objazdów, inteligentne i bezpieczne parkingi.

 

Ponadto informujemy, że projekt Crocodile wygrał nagrodę Achievement Award 2016 w kategorii transportu towarowego/ciężarowego. Nagroda przyznawana jest przez Międzynarodowe Forum Transportu (ITF), z siedzibą w Paryżu. Dzięki inicjatywie GDDKiA każdy z partnerów projektu utworzył Krajowe Punkty Dostępowe, które przyczynią się do wymiany różnych informacji drogowych.

 

Projekt Crocodile

Projekt Crocodile został uruchomiony w 2013 roku do stworzenia międzynarodowej platformy do gromadzenia i wymiany danych dla użytkowników dróg - takich jak dynamiczne i bieżące informacje na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego lub informacje o miejscach parkingowych dla kierowców ciężarówek. Projekt współfinansowany w ramach programu TEN-T w Unii Europejskiej.

 

W ramach projektu współpracują ze sobą ministerstwa, agencje rządowe, operatorzy różnych systemów infrastruktury drogowej z 13 krajów Europy (Austria, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Polska, Rumunia, Słowacja i Słowenia).