Prace gwarancyjne na S8
Rusza wymiana dylatacji na wiadukcie w Kowiesach


Na drodze ekspresowej S8 w Kowiesach (w okolicy Węzła „Kowiesy”)rozpoczynają się roboty gwarancyjne. W związku z koniecznością wymiany dylatacji na jednym z wiaduktów, jezdnia w kierunku Warszawy zostanie wyłączona z ruchu na odcinku około 400 metrów na najbliższe dwa tygodnie (18 .11 – 02.12). W tym czasie ruch w obu kierunkach będzie odbywał się po drugiej jezdni. Kierowcy powinni zachować w tym miejscu szczególną ostrożność i stosować się bezwzględnie do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu.